2009-05-04
Świńska grypa - A/H1N1Świńska grypa - zalecenia

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A H1N1 u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych) Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę:

 • bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
 • pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
 • podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką - pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
 • częste mycie rąk wodą z mydłem,
 • unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wracającym do kraju:

Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • osłabienie,
 • kaszel,
 • brak apetytu,
 • katar,
 • ból gardła,

trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.