2009-10-29
Wyższe stawki odszkodowań dla klientów za błędy przewoźników lotniczych

30 grudnia br. wejdą w życie nowe wyższe limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych z tytułu przewozu pasażerów, bagażu, towarów oraz opóźnień.

Określa to Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, przyjęta z inicjatywy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Przypominając o tym Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że konwencja ta przewiduje korektę limitów co pięć lat. Indeksowane są one o wskaźnik inflacji, jeżeli przekroczył on poziom 10 proc. licząc od daty poprzedniej rewizji.
 

Nowe pułapy odpowiedzialności przewoźnika wzrosną w porównaniu z dotychczasowymi średnio o 13,1 proc. W szczególności dotyczy to przypadku:
- szkody wynikłej z opóźnienia w przewozie osób – z 4150 SDR do 4694 SDR na każdego pasażera (SDR - Special Drawing Rights, tj. Specjalne Prawa Ciągnienia; umowna jednostka monetarna, którą tworzy koszyk walut: USD, EUR, JPY, GBP);
- zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia przewozi bagażu – z 1000 SDR do 1131 SDR na każdego pasażera;
- zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w przewozie ładunku – z 17 SDR do 19 SDR za kilogram;
- szkody wynikłej w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera nie podlegającej wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności przewoźnika – ze 100 tys. SDR do 113,1 tys. SDR na każdego pasażera.

Zmienione zostaną ponadto limity ubezpieczenia przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych, co określa rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r.

ULC zaznacza, że w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który negatywnie wpłynął na sytuację finansową przewoźników lotniczych, Polska - jako jeden z 12 krajów - wyraziła sprzeciw wobec podniesienia limitów odpowiedzialności. Jednak wniosek upadł i nowe limity wejdą zgodnie z planem.

 

źródło: wnp.pl