2010-02-11
Nowe lotniskowe skanery nie zagrażają zdrowiu

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) wynika, że nowe skanery skanujące całe ciało nie generują promenowania zagrażającego zdrowiu.

Naukowcy poinformowali, że głosy przeciwko użytkowaniu nowoczesnych skanerów ze względu na zagrożenia dla ludzi są nieuprawnione. Promieniowanie jakie emitują urządzenia skanujące jest mniejsze niż to, na które ludzie wystawiani w życiu codziennym. Jednakże mimo niewielkiego zagrożenia IAEA zaleca stałe monitorowanie dawek promieniowania.

- Urządzenia nie szkodzą pasażerom. W czasie skanowania są oni narażeni na dawkę promieniowanie od 0,1 do 5 Sivertów, co nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia - powiedziała Renate Czarwinski, dyrektor departamentu IAEA zajmującego się monitorowaniem zagrożeń związanych z promieniowaniem. - Wystawianie człowieka na działanie promieniowania rentgenowskiego powinna być w jakiś sposób uzasadnione. Trzeba rozważyć czy korzyści związane z wprowadzeniem skanerów nie są większe niż prawdopodobne szkody. Korzyści dla bezpieczeństwa są na pewno bardzo wysokie. Dzięki wykorzystaniu urządzeń skanujących służby lotniskowe mogą w porę wykryć ukrytą na ciele broń lub ładunek wybuchowy.

Obecnie istnieją dwa rodzaje urządzeń skanujących całe ciało. Jedno z nich wykorzystuje do skanowania fale radiowe o wysokiej częstotliwości, a drugie natomiast używa do tego celu promieniowania rentgenowskiego ( podobne do tego jakie wykorzystując się w rentgenach medycznych).

Jakub Gieleciński
lotniczapolska.pl