2010-02-12
Okęcie: jest decyzja w sprawie przebudowy dróg startowych

Kierownictwo Lotniska Chopina podjęło ostateczną decyzję w sprawie terminu przebudowy skrzyżowania dróg startowych na warszawskim lotnisku. Terminy przebudowy skrzyżowania są kompromisem pomiędzy pierwotnym planem zakładanym przez lotnisko, a propozycją linii lotniczych i touroperatorów zgłoszoną zarządzającemu portem.

Zatwierdzony i przekazany do realizacji plan zamknięcia skrzyżowania dróg startowych DS-1 i DS-3, związany jest z prowadzonym w trakcie tego roku remontem całej drogi startowej DS-1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem skrzyżowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie wyłączone będzie z użytkowania w następujących terminach:
- 03.09.2010 od godz. 23.30 do 06.09.2010 do godz. 5.00 (2 dni*)
- 10.09.2010 od godz. 23.30 do 12.09.2010 do godz. 8.00 (1 dzień*)
- 17.09.2010 od godz. 23.30 do 19.09.2010 do godz. 8.00 (1 dzień*)


Zaplanowane zakmnięcia dotyczą wyłącznie przebudowy skrzyżowania dróg DS-1 i DS-3 i zakładają około 120 godz. robót. Będą to: zmiana niwelety drogi startowej (zmiana profilu podłużnego) zmiana spadków poprzecznych, poprawienie nośności nawierzchni (dostosowanie do potrzeb obsługi m.in. Boeinga 787), ułożenie ok. 30000 ton masy bitumicznej przy grubości do 55 cm ponad istniejącą nawierzchnię .

Jak twierdzą władze Okęcia harmonogram przebudowy drogi startowej DS-1 i skrzyżowania jej z drogą DS-3 jest konsekwencją konsultacji z przewoźnikami i touroperatorami, jak również efektem opinii zarówno Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz ekspertów powołanych bezpośrednio przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA). - Przyjęty termin realizacji modernizacji DS. w trzech kolejnych weekendach września 2010 r. jest optymalny ze względu na warunki atmosferyczne. Późniejszy termin byłby ryzykowny ze względu na możliwe deszcze oraz niższą temperaturę powietrza, zwłaszcza nocą – oświadczył prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. -...pracownicy PL im. Chopina bardzo dobrze zaplanowali roboty i oszacowali zarówno czas potrzebny na ich wykonanie jak i wymogi technologiczne – powiedział Edward L. Gervais, Specjalista Technologii Nawierzchni Utwardzonych, Boeing Airport Technology Group. -...jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie zaakceptowanie planu opracowanego przez PL Chopina najlepiej służy interesom linii lotniczych.

- Na podstawie powyższych przesłanek nie widzę innej możliwości, jak wykonanie zaplanowanej przebudowy zgodnie ze wskazanym powyżej harmonogramem – powiedział dziś na konferencji w Warszawie Michał Marzec, Dyrektor Lotniska Chopina. Podkreślił także, że przekładanie remontu na kolejne lata nie jest możliwe ze względu na spiętrzenie się kluczowych dla kraju wydarzeń jak Prezydencja Polski w UE w 2011 r. czy ME UEFA EURO w 2012 r.

*wraz z poprzedzającymi i następującymi nocami

Kuba Kucharski
lotniczapolska.pl