2010-04-20
20.04.2010 - informacje na temat polskiej przestrzeni powietrznej

Od 5:50 północno-zachodnia część Polski jest zamknięta dla samolotów wykonujących operacje lotnicze IFR, czyli tzw. lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów.

Wszystkie polskie lotniska nie mogą przyjmować i odprawiać lotów za wyjątkiem lotów wykonywanych z widzialnością.

Wyziewy pochodzenia wulkanicznego ( Eyjafjoell na Islandii w okolicy lodowca Eyjafjallajoekull) opadają. Znajdują się poniżej pułapu FL200. Popioły wulkaniczne mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lotniczego, dlatego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonawcom lotów z widocznością (które mogą się odbywać poniżej tego pułapu) szczególną ostrożność.

Prosimy o upewnienie się przed wykonaniem operacji, czy lot może się odbyć w bezpieczny sposób.

Podkreślamy, że analizy wykonywane są na bieżąco. PAŻP może w każdej chwili dokonać zmian aktualnych NOTAM i zezwoleń.