2010-08-11
Prawa pasażerów - kampania Komisji Europejskiej

W dniu 29 czerwca 2010 r. Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię informacyjną, dzięki której pasażerowie podróżujący samolotem lub koleją będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji o przysługujących im prawach.

Mimo iż, Komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat przepisy, na mocy których pasażerowie samolotów i kolei traktowani są w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw. Aby temu zaradzić, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego w portach lotniczych i na dworcach we wszystkich państwach członkowskich umieszczone zostaną plakaty informujące pasażerów o przysługujących im prawach.

Pasażerowie będą również otrzymywać darmowe ulotki informacyjne oraz będą mogli skorzystać ze specjalnej strony internetowej dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej pod adresem: ec.europa.eu

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa boom komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Wszyscy mogą korzystać z możliwości podróżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pasażerowie muszą dysponować pełną wiedzą w kwestii przepisów dotyczących podróżowania, aby mogli egzekwować swoje prawa w razie pojawienia się problemu — bez względu na środek lokomocji, z którego korzystają i trasę podróży (niezależnie od tego, czy przebiega ona tylko w obrębie jednego państwa członkowskiego, kilku państw UE czy też poza jej granicami). W świetle tych założeń Unia Europejska zobowiązała się do opracowania polityki transportowej z myślą o podróżnych.

źródło: lotniczapolska.pl