Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/users/travelpoland/public_html/biletlotniczy.pl/cms/modules/presentation_modules/news/news.php on line 86
News
2010-10-11
Ruszyła budowa lotniska w Modlinie

8 października na płytę lotniska w Modlinie wjechały maszyny budowlane. Pierwszy etap prac obejmie przebudowę istniejącego pasa startowego. Kolejny

To jedna z najważniejszych dla Mazowsza inwestycji, która jest skazana na sukces. Po pierwsze dlatego, że Warszawie i całemu województwu potrzebne jest drugie lotnisko, po drugie Modlin to bardzo dobra lokalizacja, a po trzecie wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura dawnego lotniska wojskowego – podsumował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Spółka w zeszłym roku uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia umożliwiające ogłoszenie przetargów na roboty budowlane: decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną i w końcu – pozwolenie na budowę. Od tego momentu prowadzone były prace przygotowawcze oraz postępowania przetargowe. Szukano także dodatkowych źródeł finansowania.

Zakres prac jest szeroki. Obejmie zarówno modernizację istniejącej infrastruktury wojskowego lotniska, jak i nowe inwestycje – niezbędne do uruchomienia nowoczesnego lotniska pasażerskiego. Zmodernizowanych będzie 2,5 km dróg startowych. Wyremontowane zostaną płyty postojowe i drogi kołowania.

Wizytówką lotniska będzie nowoczesny terminal pasażerski. Dwukondygnacyjny budynek powstanie według projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Terminal będzie miał powierzchnię użytkową 13 380 m². Jego czytelny układ wewnętrzny zapewni proste i szybkie poruszanie się pasażerów. Architektura budynku pozwala na dostawienie do niego kolejnych modułów, w razie potrzeby rozbudowania obiektu. Wewnętrzne podziały stref zapewnią pełną separację podróżnych przylatujących i odlatujących. Jednocześnie można będzie odprawić cztery samoloty.

Dodatkowo na potrzeby lotniska zaadoptowane zostaną trzy istniejące już budynki. Znajdą się w nich m.in.: biuro służb Straży Granicznej i Służby Celnej, siedziba Służby Ochrony Lotniska, siedziba dyrekcji portu i centrum łączności oraz magazyny. Zaadaptowany zostanie także budynek hangaru.

Do tej pory spółka zawarła już cztery umowy z wykonawcami. Są to m.in. umowa dotycząca pełnienia funkcji inwestora zastępczego (BUD-INVENT Sp. z o.o.), umowa na budowę części lotniczej (ERBUD S.A.), umowa na wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska (Konsorcjum firm: ELEKTROMONT S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „TEL” Sp. z o.o.), a także umowa na budowę i remont budynków na terenie lotniska (Konsorcjum firm: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. oraz SPRINT Sp. z o.o.).W najbliższym czasie spółka sfinalizuje kolejne kontrakty. Będą one dotyczyły m.in. prac budowlanych przy terminalu pasażerskim, budowy dróg i parkingów oraz wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Harmonogram prac zakłada zakończenie wszystkich robót budowlanych w II kwartale 2012 r. Pozwoli to na przyjęcie pierwszych pasażerów jeszcze przed Euro 2012. W pierwszej kolejności zakończona zostanie budowa i remont budynków lotniskowych – IV kwartał 2011 r., następnie budowa terminala – I kwartał 2012 r., a w II kwartale 2012 r. – budowa części lotniczej.

Koszt całej inwestycji w Modlinie to ok. 400 mln zł. Samorządowi województwa udało się wynegocjować na budowę lotniska dofinansowanie unijne w wysokości 76 mln zł – inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych RPO WM.

Lotnisko będzie dobrze skomunikowane z Warszawą. Pasażerowie dostaną się na nie pociągiem, autobusem lub samochodem. Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował, że na terenie lotniska wybudowana zostanie podziemna stacja kolejowa. Wybranie lepszego, ale i droższego wariantu było możliwe dzięki wynegocjowaniu przez zarząd województwa dodatkowego dofinansowania unijnego. Orientacyjny koszt całej inwestycji to ok. 250 mln zł. 102 mln zł zgodnie z aktualizacją listy projektów kluczowych, będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kolejne wsparcie unijne na skomunikowanie lotniska z Warszawą pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 168 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie zakupu 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizację bocznicy i budowę stacji kolejowej w Modlinie.

Udziałowcami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego – 38,572 proc., Województwo Mazowieckie – 34,024 proc., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 25,743proc. oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 1,661proc.

W ubiegłym roku udziałowiec spółki – Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał także ponad 50 mln zł, w ramach podniesienia kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wywiązał się ze swoich dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec spółki.). Ze środków Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (zarządca Lotniska Chopina w Warszawie) sfinansowane zostały m.in. opracowania studialne i większość dokumentacji biznesowej, projektowej i technicznej niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Agencja Mienia Wojskowego wniosła do spółki aportem teren o powierzchni ponad 300 hektarów wraz ze zlokalizowaną na nim podstawową infrastrukturą lotniskową (w tym: drogę startową, drogi kołowania, płaszczyzny postoju samolotów), niezbędną do funkcjonowania lotniska. Łączna wartość wniesionych przez AMW nieruchomości wyceniona została na blisko 52 mln zł.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

 

źródło: lotniczapolska.pl