2008-09-17
PAŻP nabyła Pegasus 21 - nowy system zarządzania ruchem lotniczymPan Krzysztof Banaszek - Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podpisał umowę z firmą Indra S.A. na zakup i wdrożenie, nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym - Pegasus 21.
System obsługiwać będzie Polski Rejon Informacji Powietrznej (FIR Warszawa) obejmujący przestrzeń powietrzną nad polskim terytorium (obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP) oraz tę przestrzeń nad wodami morza Bałtyckiego, w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego.

Wartość kontraktu to 25.333.308,95 EUR.

Dzięki nowemu systemowi zwiększy się przepustowość polskiego nieba. System umożliwia bowiem m.in. pionowy podział sektorowy przestrzeni powietrznej.

Całość projektu zostanie zrealizowana do końca 2010 r. Wdrażanie nowego systemu będzie się odbywać przy równoległym sprawnym funkcjonowaniu starego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Projekt składa się z trzech etapów. Pierwsze dwa etapy projektu, obejmujące instalacje systemu dla zbliżania na krakowskim, katowickim i gdańskim lotnisku zostaną zrealizowane jeszcze w bieżącym roku. Trzeci etap - instalacja w Warszawie oraz integracja całego systemu Pegasus 21 - zostanie zakończony w 2010 r.